Ścieżki i Bezdroża Runiczne

"Ścieżki i Bezdroża Runiczne"
autor: Tomasz Misterka
autor kart: Dariusz Cecuda

Ponieważ niezwykle trudno jest recenzować własną książkę, pozwolę sobie ograniczyć się jedynie do prezentacji najważniejszych, zawartych w niej elementów:

  • Książka została wydana w zielonym pudełku ze srebrnym tłoczeniem, które zawiera poza nią samą również dwa komplety kart po 24 sztuki (jeden do dywinacji, drugi medytacyjny) oraz dodatkowe 4 karty o typowym przeznaczeniu dywinacyjnym.
  • Karty zostały opracowane w oparciu o poematy runiczne, z uzyciem symboliki germańskiej
  • Trochę o historii Run, w tym również najnowszej (Armanen Futhark, Gimnastyka Runiczna, Pusta Runa) i jej wpływie na współczesne ich postrzeganie
  • Źródła i teorie runiczne (Tłumaczenia poematów runicznych, fragmentów Eddy Poetyckiej i Sag, z runami związanych oraz rys ogólny historycznego wykorzystania run w talizmanach i amuletach)
  • Dywinacja i wróżenie (wprowadzenie od teorii do praktyki, omówienie sposobów dywinacji zarówno przy użyciu załączonych kart jak i kamieni runicznych. Ponadto słów parę o ALU i OTA)
  • Medytacja z runami, czyli jak pogłębić wiedzę o nich i o nas samych, na drodze osobistych doświadczeń
  • Rozszerzony opis Run Futharku Starszego, do celów medytacyjnych i dywinacyjnych.