Runa Hagalaz

Hagalaz -  Grad

Staroangielski - Haegl
Grad jest najbielszym z ziaren;
Wiruje z wysokości nieba,
w podmuchach wiatru
i zmienia się w wodę;

Staronordycki - Hagall
Grad jest najzimniejszym z ziaren;
Chrystus stworzył świat dawno temu.

Staroislandzki - Hagall
Grad to zimne ziarno
I deszcz ze śniegiem
I choroba dla węży.
Dowódca. Grad.

 

Informacje Ogólne

Znaczące jest tutaj przyrównanie gradu do ziarna. Widzimy również jego transformację — przemianę z jednego stanu w inny, tak więc runa Hagalaz jest związana ze wzrostem, przemianą i tworzeniem... Warto też zwrócić uwagę na to, iż aby coś zostało stworzone, materiał, z którego powstaje, ulega zniszczeniu — nie jest to jednak niszczeniestricte destruktywne, lecz raczej roztopienie się przeszłości w teraźniejszości.

Ciekawe jest nawiązanie w staroislandzkim poemacie do wodza bitewnego, a w staronordyckim do Chrystusa. Niektórzy autorzy (np. Edred Thorsson) sugerują, iż w wersji przedchrześcijańskiej mogło chodzić o Odyna. Osobiście nie jestem pewien czy był to Odyn, mimo iż przemawia za tym porównaniem na pierwszy rzut oka sporządzenie świata. Problem w tym, że trzeba zestawić tu religię monoteistyczną z politeistyczną i nawet jeśli przyjmiemy formułę panteizmu, świat stworzyli wedle mitologii bogowie. Tym samym mógł w tym wersecie występować jako przedchrześcijański zarówno Odyn, jak i (co jest prawdopodobne, ze względu na funkcję) odsunięty na bok w późniejszych czasach Tyr, lub enigmatyczny i niemal zapomniany HeimdallR. Nie można też wykluczyć zwrotu bardziej ogólnego typu bogowie sporządzili ten świat w dawnych czasach - zważywszy na to, iż wedle mitologii Odyn zrobił nasz świat wraz z braćmi -Wilim i Ve, z ciała zabitego Ymira. Co więcej, nie można też wykluczyć samego Ymira - powstałego z pary wodnej (lub piany) na skutek topnienia lodów Nilfheimu pod wpływem ogni Muspellheimu.