Runa Wunjo

Wunjo - Radość

Staroangielski - Wenne
Rozkoszy zażywa kto nie zna cierpienia,
smutku ani obawy,
i ten kto dobrobyt, szczęście i dobry dom posiada.

Informacje Ogólne

Prawdopodobnym i sugerowanym jej sensem jest ukazanie siły pozytywnego myślenia, afirmacji i entuzjazmu.

Zamiast koncentrować się na tym jaki ten świat jest zły wobec nas i jak wszystko nie udaje się, warto zwrócić uwagę na pozytywne strony — to samonapędzająca się machina, zarówno w dół — jeśli myślimy negatywnie, jak i w górę — jeśli wybierzemy wariant pozytywny. Pozorny truizm wyrażony w poemacie może mieć głębszy sens jeśli zaczniemy żyć tu i teraz — czerpiąc radość z tego, co mamy, zamiast robić skrzywioną minę bo inni mają lepiej. Nie oznacza to braku ambicji czy zatrzymania w rozwoju. Wręcz przeciwnie, oznacza docenienie chwili... tej, którą można utracić, pędząc za mrzonkami albo uginając się pod ciężarem życia.

Gdy HeimdallR pod postacią Riga wędrował po świecie, nie było dla niego istotne czy wstępuje do chaty biedaków czy do zagrody chłopskiej, czy do dworu bogaczy — ważne było że zastawał tam gościnę, radość i dobre przyjęcie - a każdy z tych ludzi, musiał się zmagać z życiem codziennym.