Runa Kenaz

Kenaz - Pochodnia, wrzód

Staroangielski - Cen
Pochodnia daje jasny płomień
dla wszystkich lśni i rozjaśnia mrok,
chroniąc miejsce spoczynku władcy.

Staronordycki - Kaun
Wrzód jest przekleństwem dla dzieci;
Smutek powoduje iż człowiek blednie.

Staroislandzki - Kaun
Wrzód jest złem dla dzieci
I ich zmorą
I źródłem rozkładu.
Król. Uraz.

Informacje Ogólne

Jeśli powiążemy ogień pochodni, z informacjami jakie posiadamy z historycznego punktu widzenia o obyczajach związanych z ogniem wśród ludów germańskich, należy zwrócić uwagę na trzy elementy.

Po pierwsze, blask i światłość były przypisywane osobom szlachetnie urodzonym i bohaterom. Nie bez znaczenia jest tu fakt iż HeimdallR przekazał runy i wiedzę o nich tylko tej trzeciej klasie ludzi. Mamy więc w Kenaz ogień wiedzy, by nie rzec kaganek oświaty — aczkolwiek niekoniecznie niesiony pod strzechy.

Drugim aspektem są rytuały związane ze śmiercią - ślady znalezione na terenie nekropolii sugerują, iż praktykowana była kremacja, tak więc Kenaz może być wiązana z ogniem rytualnym, służącym do wyprawienia w drogę dusz wkrótce po śmierci.

Trzecim jest aspekt ochronny — Germanie stosowali ogień do oczyszczania i odpędzania chorób i złych duchów oraz jako środek ochronny przeciwko nim. Bywało często iż w salach sypialnych całą noc paliły się lampki lub pochodnie. Pozostałości tego zresztą są również w czasach dzisiejszych, aczkolwiek zazwyczaj stosowane w sypialniach małych dzieci.

Nie do pominięcia są tu również wersy ukazujące Kenaz jako wrzód, powód problemów i zmartwień. Bywało iż trudno gojące się rany, zanieczyszczone i ropiejące również dezynfekowano z braku innych możliwości ogniem.