Runa Odyna

W odpowiedzi na Twoje pytanie, wylosowano znak:


Tiwaz

Zanim myśliwy ruszy na łowy, powinien określić na co będzie polował. Gdy zna swój cel, może wybrać właściwą broń i sposób polowania. Runa Tiwaz właśnie ten sposób działania zaleca - określ cel, znajdź sposób, zaplanuj, potem działaj. To Runa, odpowiadająca za męski pierwiastek kazdego z nas.

 

Wróć do wyboru runy