Runa Odyna

W odpowiedzi na Twoje pytanie, wylosowano znak:


Algiz

Oceń i przeanalizuj właściwie sytuację tu i teraz. Potem wybierz drogę Runa Algiz czasem jest zwana też runą oświecenia. Jej symbol przypomina człowieka z uniesionymi rękoma ku górze. To prośba o pomoc od sił wyższych ale i zastanowienie się nad ich wpływem.

 

Wróć do wyboru runy